Autor wpisów: Danuta Rydzak i Bogusława Kowalczyk

Centrum Językowe Politechniki Opolskiej
ul. Prószkowska 76 (budynek 6)
45-758 Opole
tel. +48 77 449 81 46
e-mail: cj@po.edu.pl