Autor wpisów: Danuta Rydzak, Magdalena Dolińska

Kierownictwo Studium Języków Obcych
ul. Prószkowska 76 (budynek 6)
45-758 Opole
tel. +48 77 449 81 46
e-mail: sjo@po.opole.pl