Autor wpisów: prof. Roman Ulbrich

Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Środowiska
e-mail: r.ulbrich@po.opole.pl

Jak mówi o sobie: ,,Dzisiaj profesor, ale jako jeden z niewielu przeszedłem właściwie przez wszystkie szczeble kariery na naszej uczelni".