Autor wpisów: Justyna Krzyżanowska

Studenckie Studio Radiowe "Emiter",
DS Zaścianek ul. Mikołajczyka 4-6,
45-271 Opole,
e-mail: biuro@radioemiter.pl