Autor wpisów: Krzysztof Besztak PGE, Elektrownia Opole SA, Grzegorz Jezierski