Autor wpisów: dr inż. Rafał Gasz

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki » Instytut Systemów Napędowych i Robotyki » Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole
Stanowisko: adiunkt
Tel.: 77 449 8020
e-mail: r.gasz@po.edu.pl
http://www.r.gasz.po.opole.pl