Autor wpisów: Rafał Gasz

Koordynator ds. Opolskiego Festiwalu Robotów.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
r.gasz@po.opole.pl
https://www.r.gasz.po.opole.pl
Pełnomocnik Rektora ds. innowacyjnych form kształcenia