Autor wpisów: prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki Budowli
ul. Katowicka 48
Tel.: +48 77 449 8570
e-mail: z.zembaty@po.opole.pl
www.z.zembaty.po.opole.pl