Autor wpisów: dr Piotr Zamelski

Prodziekan ds. dydaktyki
Wydziału Ekonomii i Zarządzania
p.zamelski@po.edu.pl