Autor wpisów: Piotr Letachowicz

Asystent krajowy
Danuty Jazłowieckiej, Posłanki do Parlamentu Europejskiego
media@jazlowiecka.pl | p.letachowicz@jazlowiecka.pl
ul. Jana Łangowskiego 1/4
45-031 Opole
tel. +48 509 692 697