Autor wpisów: Piotr Kokorczak

Kierownik Działu | Head of the Office
Politechnika Opolska | Opole University of Technology
Dział Współpracy Międzynarodowej | International Relations Office
ul. Mikołajczyka 5 | 45-271 Opole