Autor wpisów: dr inż. Piotr Bębenek

Wydział Ekonomii i Zarządzania » Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
tel. 48 77 4498801
e-mail: p.bebenek@po.opole.pl
www.werbel.eu