Autor wpisów: Paweł Sadkowski

Kameleon Team ERC2019
Student Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki