Autor wpisów: dr Paweł Pakosz

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Instytut Wychowania Fizycznego
Katedra Antropomotoryki
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
adiunkt
Tel.: +48 77 449 8321