Autor wpisów: Nela Szczęśniak

Wydział Mechaniczny
Katedra Technologii Maszyn
i Automatyzacji Produkcji
e-mail: n.szczesniak@po.opole.pl