Autor wpisów: dr Dariusz Nawarecki

prodziekan ds. organizacyjnych
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii