Autor wpisów: dr Dariusz Nawarecki

prodziekan ds. współpracy i rozwoju
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii