Autor wpisów: Dr inż. Wojciech Kozłowski - Opiekun SKN Roads&Bradgies, Ewa Zarzeczna – Przewodnicząca SKN Roads&Bradgies, Piotr Nowotny – Członek SKN Roads&Bradgies

w.kozlowski@po.opole.pl