Autor wpisów: dr inż. Wojciech Kozłowski, opiekun SKN Roads&Bridges (na zdjęciu), Krystian Oleś, wice-przewodniczący SKN Roads&Bridges, Bartosz Olejnik, członek SKN Roads&Bridges