Autor wpisów: Monika Huńka

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
e-mail: m.hunka@po.opole.pl