Autor wpisów: dr inż. arch. Monika Ewa Adamska

Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Architektury i Urbanistyki
e-mail: mo.adamska@po.opole.pl