Autor wpisów: dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód, prof. PO

dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód, prof. PO
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydział Mechaniczny
Politechnika Opolska
ul. Mikołajczyka 5 (Pokój B318)
45-271 Opole
m.mrzyglod@po.edu.pl