Autor wpisów: dr inż. Mirosław Kabaciński

Wydział Mechaniczny
Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
e-mail: m.kabacinski@po.opole.pl