Autor wpisów: mgr inż. Mirosław Gucwa

Kierownik Sekcji ds. wsparcia i zarządzania systemami informatycznymi
Uczelniany Ośrodek Informatyczny Politechniki Opolskiej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, pok. E-210
tel. +48 77 449 80 84, fax +48 77 449 99 99
e-mail: m.gucwa@po.opole.pl