Autor wpisów: dr inż. Michał Podpora

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Automatyki i Systemów Informatycznych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole
tel.: +48 77 4498641
e-mail: m.podpora@po.opole.pl
https://m.podpora.po.opole.pl