Autor wpisów: mgr Joanna Tomasiewicz

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Stanowisko: bibliotekarz
Tel.: 77 449 86 96
e-mail: j.tomasiewicz@po.edu.pl