Autor wpisów: dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Dziekan
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
Tel.: +48 77 4498765
e-mail: m.szewczuk-stepien@po.opole.pl