Autor wpisów: Marta Pawłowska

Centrum Współpracy Polska-Chiny
Instytut Konfucjusza
ul. Prószkowska 76 bud.5
45-758 Opole
tel.: 77 449 81 28