Autor wpisów: Mariusz Srokol

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
Mariusz.Srokol@mnisw.gov.pl