Autor wpisów: dr Mariusz Prażmowski

Wydział Mechaniczny
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel.: 48 77 449 8427