Autor wpisów: dr inż. Mariusz Kupina

Opiekun Koła Naukowego ,,Konstruktor"
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
e-mail: m.kupina@po.opole.pl