Autor wpisów: prof. Marian Łukaniszyn

prorektor ds. nauki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
» Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej
e-mail: m.lukaniszyn@po.opole.pl
https://www.luk.po.opole.pl