Autor wpisów: Maria Bernat

dr hab. Maria Bernat, prof. PO
prodziekan ds. nauki Wydziału Ekonomii i Zarządzania
e-mail: m.bernat@po.opole.pl