Autor wpisów: Marek Kmiecik

Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Politechnika Opolska
45-272 Opole, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, pok. 202
tel. +48 77 4498841
e-mail: m.kmiecik@po.opole.pl