Autor wpisów: Marcin Sroczak

Uczelniany Ośrodek Informatyczny
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko:kierownik
Tel.: +48 77 44 980 83
Tel.: +48 77 44 980 80
Fax: +48 77 44 999 99
e-mail: m.sroczak@po.opole.pl