Autor wpisów: Marcin Łopuszyński

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki » Katedra Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Stanowisko: adiunkt
Tel.: +48 77 449 8851
e-mail: m.lopuszynski@po.opole.pl