Autor wpisów: dr inż. Marcin Kamiński

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Instytut Systemów Napędowych i Robotyki
Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki
Tel.: +48 77 449 8032
e-mail: m.kaminski@po.opole.pl