Autor wpisów: dr inż. Marcin Gałkowski

Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Architektury i Urbanistyki
e-mail: m.galkowski@po.opole.pl