Autor wpisów: dr hab. inż. Małgorzata Wzorek, prof. PO

Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Procesowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
e-mail: m.wzorek@po.opole.pl