Autor wpisów: dr Małgorzata Wróblewska

Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych
Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej - Czytelnia Główna
m.wrobleska@po.opole.pl