Autor wpisów: dr Małgorzata Futkowska

Wydział Mechaniczny
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
m.futkowska@po.opole.pl