Autor wpisów: mgr inż. Małgorzata Dendera-Gruszka

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki » Katedra Logistyki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Stanowisko: asystent
e-mail: m.dendera-gruszka@po.opole.pl