Autor wpisów: dr inż. Małgorzata Adamska

Wydział Ekonomii i Zarządzania » Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Ekonomii i Zarządzania w latach 2008-2012 i 2012-2016
m.adamska@po.opole.pl
https://m.adamska.po.opole.pl