Autor wpisów: dr Edyta Majorczyk, Anna Kosmala

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76/9
45-758 Opole
www.wwfif.po.edu.pl