Autor wpisów: Magdalena Jaszczyk

Biuro Prorektorów
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Stanowisko: kierownik biura prorektorów
Tel.: 77 4498223
e-mail: m.jaszczyk@po.opole.pl