Autor wpisów: Magdalena Filipek

Wydział Mechaniczny » Dziekan » Sekretariat
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko: starszy spec. ds naukowo-badawczych
Tel.:+48 77 449 8486
e-mail: m.filipek@po.opole.pl