Autor wpisów: Magdalena Dolińska

Studium Języków Obcych
ul. Prószkowska 76 (budynek 6), 45-758 Opole
Stanowisko:wykładowca
Tel.: +48 77 44 98 153
e-mail: m.dolinska@po.opole.pl