Autor wpisów: Maciej Róg

Sekretarz
AZS KU Politechnika Opolska