Autor wpisów: dr inż. Łukasz Biłos

Biuro Prorektorów
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
Stanowisko: samodzielny referent administracyjny
Tel.:+48 77 4498222
budynek nr 7 przy ul. Prószkowskiej
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki » Katedra Inżynierii Biosystemów
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko: asystent
l.bilos@po.opole.pl