Autor wpisów: Małgorzata Lis-Skupińska

Dział Współpracy i Rozwoju
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-758 Opole
e-mail: m.lis-skupinska@po.opole.pl