Autor wpisów: Adrian Lipowski i Piotr Graca

IEEE Student Branch
Politechnika Opolska