Autor wpisów: dr hab. Leszek Karczewski, prof. PO

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Katedra Nauk Humanistycznych i Prawnych
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
e-mail: l.karczewski@po.opole.pl